Návod

Dodatečné informace

Pokud jste omylem nahráli jinou či nevyhovující fotografii, můžete její záměnu před vložením do košíku provést jednoduše nahráním požadovaného náhradního fota, stávající chybné foto se automaticky smaže a nahradí novým pro výrobu fotoobrazu.

Výsledný obrázek si můžete po úpravě stáhnout tlačítkem "odkaz na upravenou fotografii" pod obrázkem v editoru. Viditelná jen pohledová strana.